WMR Intentions – Kreyol – October 25- Nov 7, 2010

  Entansyon Yo Chaple Misyon Mondyal       

   25 0kt -7 Nov 2010

Entansyon jeneral  chaplé – Se pou Granmet la nan mizerikod diven li,  a travé  entésesyon  la sent vyéj Mari kapab bati wayóm li, se pou li fé mévéy li yo prezan nan lavi nou, pandan l’ap ban nou kouraj nan misyon nou. Se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pél vét)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Grat d’Aost, sen patron lapli, kapab vini ede moun ki viktim inondasyon nan peyi  Benen. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastróf lézom ak byen lanati koze an Afrik.

Loseyani (pél ble)

Entansyon-Se pou  Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Vivian, sen patron moun yo maltrete yo, kapab vini ede moun ki viktim  move moman an Papua Nouvel-Guinee. Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Loseyani.

Lewóp (pél blanch)

Entansyon-Se pou Senyé Jezi pa entésesyon Sen Alexi de Rome,  Sen Patron moun ki nan voyaj kapab vini ede  moun ki te viktim nan aksidan nan lés Lewóp. Se pou  Bondye kapab ede moun ki viktim katastróf  lezóm ak lanati koze an  Ewóp .

Amerik (pél rouj)

Entansyon-Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon  Sen Ursule sen patron  moun ki mouri yo, kapab vini ede moun ki mouri nan inondasyon an Ayiti. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastróf  lézom ak lanati koze an Amerik

Azi (pél rouj)

Entansyon- Se pou Senye  Jezi a travé  entésesyon Sent Claire d’Assise, Sen Patron  bon kondisyon meteyolojik  kapab vini ede moun ki viktim gro  siklón  yo rele Meji ki te pase nan  peyi Filipin. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastróf lézom ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s