WMR – Entansyon 08 -21 Nov 2010

Entansyon Chaple Misyon Mondyal   

Entansyon jeneral chaplé – Se pou Granmèt la nan mizerikód diven li,  a travé  entésesyon  la sent vyéj Mari kapab bati wayóm li, se pou li fé mévéy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pél vét) Entansyon – Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Izidó Kiltivaté, Sen Patron Moun k ap Travay Late Yo, kapab vini ede moun ki te pedi jaden yo pandan gro dlo te desann nan Burundi. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pél ble) Entansyon -Se pou  Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Getrud De Nivèl, sen yo evoke pou kapab garanti kote pou moun rete, kapab vini ede moun ki deplase akóz tranbleman de tè, tsunami, ak volkan Merapi nan peyi Endonezi. Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Loseyani.

Lewóp (pél blanch) Entansyon – Se pou Senyé Jezi pa entésesyon Angadrisma de Bovè, Sen Patron Kont Dife,  kapab vini ede  moun ki te mouri ak sila yo ki blese nan dife ki te pran nan yon asyen kay nan vil yo rele Prag. Se pou Bondye kapab ede moun ki viktim katastróf  lezóm ak lanati koze an Ewóp .

Amerik (pél rouj) Entansyon-Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Sent Mari Notre Dam Sante Malad yo, kapab vini ede moun ki touche atrape maladi kolera an Ayiti. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastróf lézom ak lanati koze an Amerik

Azi (pél jon) Entansyon- Se pou Senyè  Jezi a travé entésesyon. Nikola Bunkerd Kitbarmrung.  premye  pe ki te beyatifie nan peyi Tayland kapab vini ede moun ki viktim nan inondasyon an Tayland. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastróf lézom ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s