WMR – Entansyon Chaple Misyon Mondyal – 20 Des 2010- 2 Jan 2011

Entansyon jeneral chaplé – Se pou Granmèt la nan mizerikod diven li,  a travé  entésesyon  la sent vyéj Mari kapab bati wayóm li, se pou li fé mévéy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik (pél vét)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Estach sen patron sitiyasyon dezespere yo. kapab vini ede moun ki viktim vyolans nan Peyi Soudan. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastróf lézóm ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pél ble)

Entansyon -Se pou  Senyé Jezi a travé entésesyon sen Théodór de Sykeon sen patron la pli . kapab vini ede moun ki viktim inondasyon an Nouvèl-Gal di Sid nan peyi Australi.Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastróf lézóm ak lanati koze an Loseyani.

Lewóp (pél blanch)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi pa entésesyon sen Jan d’Avila Sem patron Espay  . kapab vini ede  moun ki te viktim inondasyon nan peyi sa a. Se pou  Bondye kapab ede moun ki viktim katastróf  lezóm ak lanati koze an  Ewóp .

Amerik (pél rouj)

Entansyon-Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon  Sen Jàn de Chantal sen patron pèp yo bliye  yo . kapab vini ede moun abandone, ke kó yo te antere nan fós komin nan zón Lós Angelès an kalifoni. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastróf  lézóm ak lanati koze an Amerik

Azi (pél jon)

Entansyon- Se pou Senye  Jezi a travé  entésesyon Sen Magerit d’Ecós ki te sevi ak pozisyon kom rèn pou travay pou la jistis  ak chanjaman kondisyon póv yo. kapab vini ede moun ki viktim inonondasyon avek difikilte ki pa janm sispann nan peyi pakistan. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastróf lézom ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s