Chaple Misyon Mondyal – Entansyon Yo – 31 janvye -13 fevriye

Entansyon Yo – Chaple Misyon Mondyal

31 janvye -13 fevriye

Entansyon jeneral chaplé – Se pou Granmet la nan mizerikod diven li,  a travé  entésesyon  la sent vyéj Mari kapab bati wayóm li, se pou li fé mévéy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pél vét)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon sen Notburga sen patron moun ki ap travay la te yo kapab vini ede moun ki pedi moyen yo genyen pou yo viv nan peyi lafrik di sid . Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pél ble)

Entansyon -Se pou  Senyé Jezi a travé entésesyon Sen Arman de Maastritch,  Sen patron machann yon .kapab vini ede moun ki te viktim nan inondasyon a Viktonia nan peyi lostrali .Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Loseyani.

Lewóp (pél blanch)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi pa entésesyon Sen Boris Sen patron  moskou, nan peyila wisi. kapab vini ede  moun ki te viktim atak swisid nan larewopo Domodedovo . Se pou  Bondye kapab ede moun ki viktim katastróf  lezóm ak lanati koze an  Ewóp .

Amerik (pél rouj)

Entansyon-Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Notre Dame de Guadeloupe ki proteje timoun ki gen pou fet, ki se Sen Patron peyi nan amerik la tou. kapab vini ede moun ki  vitim avotman nan letazini. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastróf  lézom ak lanati koze an Amerik

Azi (pél jon)

Entansyon- Se pou Senye  Jezi a travé  entésesyon Elia de BAselon sen patron batay kont sechres. kapab vini ede moun ki viktim sechres nan handon an chin. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastróf lézom ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s