Entansyon Chaple Misyon Mondyal 28 fevriye-13 mas 2011

Entansyon Chaple Misyon Mondyal

28 fevriye-13mas 2011

Entansyon jeneral chaplé – Se pou Granmet la nan mizerikod diven li,  a travé  entésesyon  la sent vyéj Mari kapab bati wayóm li, se pou li fé mévéy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pél vét)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon  Sen Irèn  de Tesolonlika Sen patron lapè, kapab vini moun ki touche pa vyolans ki te fet nan manifestasyon nan payi Libi. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pél ble)

Entansyon -Se pou  Senyé Jezi a travé entésesyon  Sen Jan Mari Vyane Sen patron Kire Pawas yo, kapab vini vizite Legliz Kris la nan payi Nouvèl Zeland, Sepou li ede tout moun ki touche pa tranbleman de tè nan rejyon sa a. Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastróf lézom ak lanati koze an Loseyani.

Lewóp (pél blanch)

Entansyon – Se pou Senyé Jezi pa entésesyon Sen Vyej Mari Sen patron Peyi Lestoni kapab konsole paran moun ki te mouri nan dife ki te pran nan Ofelina nan peyi sa a. Se pou  Bondye kapab ede moun ki viktim katastróf  lezóm ak lanati koze an  Ewóp .

Amerik (pél rouj)

Entansyon-Se pou Senyé Jezi a travé entésesyon Byen Erez Elyas del Sokoro Nyeves sen patron peyi Meksik. kapab vini ede moun  ki te viktim nan vyolans drog nan vil suarez nan peyi Meksik. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastróf  lézom ak lanati koze an Amerik

Azi (pél jon)

Entansyon- Se pou Senye  Jezi a travé  entésesyon  sen Walburge sen patron maren yo  kapab vini ede moun ki viktim nan trajedi bato ki te pase nan peyi vyetnam. Se pou Bondye kapab vini ede moun ki viktim katastróf lézom ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s