Entansyon Chaplè Misyon Mondyal 6-19 jen 2011

       Entansyon Chaplè Misyon Mondyal      

  6-19 jen 2011

 

Entansyon jeneral chaplé – Se pou Granmèt la nan mizerikòd diven li,  a travè  entésesyon  la sent vyèj Mari kapab bati wayòm li, se pou li fè mèvèy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pèl vèt)

EntansyonSe pou Senyè Jezi a travè entèsesyon Sen Nikola de Myra, sen patron timoun yo. kapab vini ede moun ki viktim vyolans brital nan peyi Somali. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastròf lèzòm ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pèl ble)

Entansyon -Se pou  Senyè Jezi a travè entèsesyon Sen Adelayid Sen patron prisonye yo. kapab vini ede refijye ki nan prizon nan Peyi Lostrali.Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastròf lèzòm ak lanati koze an Loseyani.

Lewòp (pèl blanch)

Entansyon Se pou Senyè Jezi pa entèsesyon Sent Mari Notr-Dam de Loud, Sen patron moun ki malad yo. kapab vini ede  moun ki te viktim epidemi E. Koli nan peyi Lalmay ak kèk lòt peyi nan kontinan kontinan Eròp la. Se pou  Bondye kapab ede moun ki viktim katastròf  lèzòm ak lanati koze an  Ewòp .

Amerik (pèl rouj)

EntansyonSe pou Senyè Jezi a travè entèsesyon  Rose Philippine Dushesne, sen patron Springfiel-cape Girardeau. kapab vini ede moun ki viktim tònad Joplin nan Misouri. Se pou Bondye  kapab ede moun ki viktim  katastròf  lèzòm ak lanati koze an Amerik

Azi (pèl jon)

EntansyonSe pou Senyè  Jezi a travè  entèsesyon Sen Melkiò sen patron moun ki  nan vwayaj yo. kapab vini ede moun ki viktim nan aksidan bis ki krase nan peyi End Ak lòt kote yo. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastròf lèzòm ak lanati koze an Azi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s