Entansyon Chaplè Misyon Mondyal 18 jiyè-31jiyè

Entansyon Chaplè Misyon Mondyal

18 jiyè-31jiyè

Entansyon jeneral chaplè – Se pou Granmèt la nan mizerikòd diven li, a travè entèsesyon la sent vyèj Mari kapab bati wayòm li, se pou li fè mèvèy li yo prezan nan lavi nou, se pou li ban nou kouraj nan misyon nou, se pou li vini ede moun pou ki nou priye yo.

Afrik ( pèl vèt)

Entansyon – Se pou Senyè Jezi a travè entèsesyon sen Kleman Sen patron navigatè yo. kapab vini ede somalyen ki pèdi lavi yo jounen ki te a 4 jiyè a nan nofraj ki te fèt nan lanmè rouj, ak tout sila yo ki gen lavi yo afekte. Se pou Bondye ede moun ki touche pa katastròf lèzòm ak lanati koze an Afrik.

Loseyani (pèl ble)

Entansyon -Se pou Senyè Jezi a travè entèsesyon Sen Camille sen patron moun ki malad yo. kapab vini ede moun ki touche pa maladi Dyabèt nan nouvo sid Wales, nan Peyi Ostrali.Se pou Bondye kapab vini ede moun ki touche pa katastròf lézòm ak lanati koze an Loseyani.

Lewòp (pèl blanch)

Entansyon – Se pou Senyè Jezi pa entèsesyon Sent Mari Notr-Dam Oryantasyon, sen patron navigatè yo. kapab vini ede moun ki te viktim nan nofraj ki te fèt nan rivyè Volga nan Larisi. Se pou Bondye kapab ede moun ki viktim katastròf lèzòm ak lanati koze an Ewòp .

Amerik (pèl rouj)

Entansyon– Se pou Senyè Jezi a travè entèsesyon, Christina de Bolsena, sen patron navigatè yo. kapab vini ede moun ki te viktim nofraj bato pou lapèch yo te frete, Erik, ki te fè nofraj jou ki te 3 jiyè nan lanmè Cortez au Meksik. Se pou Bondye kapab ede moun ki viktim katastròf lèzòm ak lanati koze an Amerik.

Azi (pèl jon)

Entansyon– Se pou Senyè Jezi a travè entèsesyon Sen Matye de l’apot sen patron fos sekirite yo. kapab vini ede moun ki viktim nan vyolans ki pa sispann nan peyi Pakistan. Se pou Bondye kapab vin ede moun ki viktim katastròf lèzòm ak lanati koze an Azi.

Advertisements

One thought on “Entansyon Chaplè Misyon Mondyal 18 jiyè-31jiyè

  1. lapriyè se kle lafwa
    se lafwa ki genbe n dwat sou chemen BonDye
    se nan rete sou chemen BonDye n ap kapab fè volonte l
    se nan fè volonte BonDye nou ka Bati wayòm Granmèt la

    Genbe fèm pa lage nan lapriyè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s